Startsida

Välkommen till TORSÖSNIPANS VÄNNER

Snipan var den vanligaste båttypen bland fiskare i Vänern i äldre tider, och hade olika namn beroende på var den var byggd.

Inbjudan till årsmöte Torsösnipans vänner torsdag den 4 april 2024 kl. 18.00 på Torsögården.
Benny Jansson gästar oss och kommer efter årsmötet berätta sin historia om Djurö.
Vi bjuder på fika och behöver din anmälan senast 1 april. info@torsosnipansvanner.se
eller 070-536 02 40

Under Aktuellt hittar du tider då vi är i verkstaden.
Vill du bli medlem

Titta gärna in i vårt Bildgalleri där det finns fina bilder!

Träbåtens Dag 20 augusti samlade många intresserade besökare. Träbåtar fanns både på land och i sjön. Inne i verkstaden fanns en helt ny snipa som håller på att ”födas”!

Aktuellt


Vi startar upp i verkstaden den 18 januari 2024 kl. 16.00 och stannar till runt 18.30
Gamla som nya medlemmar är välkomna.

Så här ser båten ut inför vårens arbete

Om föreningen

Föreningens styrelse består av:

Ola Sterwin, ordförande
Bo Andersson, vice ordförande
Peter Blomgren, sekreterare
Peter Blomgren, kassör
Anders Rosén, ledamot
Carl-Gustav Kjellkvist, ledamot
Sören Jonsson, ledamot
Bertil Johansson, ledamot
Hans-Erik Lundin, suppleant
Ingemar Carlström, revisor

Välkommen som medlem och hjälp oss därmed ”hålla liv i”
ett gammalt hantverk

Medlemskap i vår förening kostar 150 kr/person eller 300 kr/familj för ett år.
Betala till Bg 5197-3014 eller Swish 123 385 27 20 och skriv ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress.
(När du skriver in din mailadress i meddelanderutan fungerar inte @ välj istället /).
Välkommen!

Lyckan lever genom en snipa – Ett flytetyg vi vill bevara
Vi är lyckligt lottade, vi svenskar som tycker om träbåtar! Så skriver författaren Björn Peter Behrens, i inledningen till 1995 års utgåva av den numera kultförklarade boken ”Handbok i träbåtsvård”. Jo visst, han har rätt och det är bara att instämma i hans påpekande. Vi är lyckligt lottade, vi som tycker om träbåtar. Detta är givetvis grunden till att vi i dag kan se tillbaka på ett år av vår verksamhet inom sammanslutningen Torsösnipans vänner. En annan drivande orsak till föreningsbildandet är den bistra sanningen att mycken kunskap om snipans roll i skärgårdens utveckling håller på att gå förlorad. Snipans användande, dess byggande och nödvändighet för öbefolkningen måste leva vidare.
Grovs skissat är detta grunden för verksamheten inom föreningen! Det nu gångna verksamhetsåret har inneburit att den verkstad, som bygdens sista professionella snipbyggare, båtbyggaren Rune Hessle, verkade i, blivit navet för Torsösnipans vänner och dess verksamhet.
Det finns anledning att seriöst syssla med allmogebåtarnas betydelse för skärgårdar och bygder vid vattendrag. Lyckligtvis kan det konstateras att intresset för ”vår” snipa finns väl rotat bland Torsörikets innevånare. Därför bildades vår förening som under inledande arbete bl a färdigställt Rune Hessles sista arbete, en vacker skapelse som numera ägs av Runes tre barn.
Det finns sannolikt personer ute på våra öar som ännu kan ge ögonblicksskildringar från tider då snipan var en vanlig syn ute på vattenvidderna runt skärgård och långt ut på innanhavet Vänern. I det fortsatta arbetet i utveckling av verksamheten är det av stor vikt att erfarenheter, materialkännedom och hantverksteknik som berör Torsösnipans historia tillvaratas, samlas och vidarebefordras i alla tillgängliga informationskanaler.
Den hemsida som nu presenteras är en av dessa informationskanaler som möjliggör lösningar på de problem som uppstår under resan. Här kan idéer och synpunkter framföras. Allt till gagn för den kulturgärning som
Torsösnipans vänner vill utveckla. Allt arbete är inriktat på att gångna tiders strävan i all mening måste berättas. Mycket sådant arbete har utförts. Men ännu återstår en del innan bilden är komplett. Därför finns Torsösnipans Vänner!

Enligt uppdrag av styrelsen
Olle Karlsson
Brommösund

Om verkstaden

Brommösunds båtbyggeri
Nere vid vändplanen i Brommösund ligger Runes verkstad. Den har välvilligt upplåtits till Torsösnipans vänner av syskonen Anna, Torkel och Lennart Hessle. Denna verkstad har hittills varit anpassad för 1 person i arbete, varför vi på olika sätt sökt vinna utrymme för ett arbetslag om 3-4 personer. Idag är detta möjligt genom att arbetsbänkar har satts upp och maskinerna fått en lite annan placering. Rune arbetade ju mycket traditionellt med gamla verktyg och maskiner. Vi har behållit det mesta men förnyat en del. Här finns all den utrustning som krävs för ett båtbygge av en snipas storlek. Intill själva bygglokalen finns också ett litet förråd, där vi funnit mycket gamla stävprofiler och annat smått och gott bland en hel del båtvirke. I båtbyggeriet samlades ett glatt gäng 2017,  en kväll/veckan, för att färdigställa Runes sista Torsösnipa. Den visades sedan på Gammelbåtsfestivalen 15-16 juni 2018 vid Laxhall.
Hösten 2018  påbörjades arbetet med att från grunden bygga en helt ny Torsösnipa som i skrivande stund står skrovfärdig i väntan på att bli inredd.

Anders Rosén