Om verkstaden

Brommösunds båtbyggeri
Nere vid vändplanen i Brommösund ligger Runes verkstad. Den har välvilligt upplåtits till Torsösnipans vänner av syskonen Anna, Torkel och Lennart Hessle. Denna verkstad har hittills varit anpassad för 1 person i arbete, varför vi på olika sätt sökt vinna utrymme för ett arbetslag om 3-4 personer. Idag är detta möjligt genom att arbetsbänkar har satts upp och maskinerna fått en lite annan placering. Rune arbetade ju mycket traditionellt med gamla verktyg och maskiner. Vi har behållit det mesta men förnyat en del. Här finns all den utrustning som krävs för ett båtbygge av en snipas storlek. Intill själva bygglokalen finns också ett litet förråd, där vi funnit mycket gamla stävprofiler och annat smått och gott bland en hel del båtvirke. I båtbyggeriet samlades ett glatt gäng 2017,  en kväll/veckan, för att färdigställa Runes sista Torsösnipa. Den visades sedan på Gammelbåtsfestivalen 15-16 juni 2018 vid Laxhall.
Hösten 2018  påbörjades arbetet med att från grunden bygga en helt ny Torsösnipa som i skrivande stund står skrovfärdig i väntan på att bli inredd.

Anders Rosén