Om föreningen

Föreningens styrelse består av:

Ola Sterwin, ordförande
Bo Andersson, vice ordförande
Peter Blomgren, sekreterare
Peter Blomgren, kassör
Anders Rosén, ledamot
Carl-Gustav Kjellkvist, ledamot
Sören Jonsson, ledamot
Bertil Johansson, ledamot
Hans-Erik Lundin, suppleant
Ingemar Carlström, revisor

Välkommen som medlem och hjälp oss därmed ”hålla liv i”
ett gammalt hantverk

Medlemskap i vår förening kostar 150 kr/person eller 300 kr/familj för ett år.
Betala till Bg 5197-3014 eller Swish 123 385 27 20 och skriv ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress.
(När du skriver in din mailadress i meddelanderutan fungerar inte @ välj istället /).
Välkommen!

Lyckan lever genom en snipa – Ett flytetyg vi vill bevara
Vi är lyckligt lottade, vi svenskar som tycker om träbåtar! Så skriver författaren Björn Peter Behrens, i inledningen till 1995 års utgåva av den numera kultförklarade boken ”Handbok i träbåtsvård”. Jo visst, han har rätt och det är bara att instämma i hans påpekande. Vi är lyckligt lottade, vi som tycker om träbåtar. Detta är givetvis grunden till att vi i dag kan se tillbaka på ett år av vår verksamhet inom sammanslutningen Torsösnipans vänner. En annan drivande orsak till föreningsbildandet är den bistra sanningen att mycken kunskap om snipans roll i skärgårdens utveckling håller på att gå förlorad. Snipans användande, dess byggande och nödvändighet för öbefolkningen måste leva vidare.
Grovs skissat är detta grunden för verksamheten inom föreningen! Det nu gångna verksamhetsåret har inneburit att den verkstad, som bygdens sista professionella snipbyggare, båtbyggaren Rune Hessle, verkade i, blivit navet för Torsösnipans vänner och dess verksamhet.
Det finns anledning att seriöst syssla med allmogebåtarnas betydelse för skärgårdar och bygder vid vattendrag. Lyckligtvis kan det konstateras att intresset för ”vår” snipa finns väl rotat bland Torsörikets innevånare. Därför bildades vår förening som under inledande arbete bl a färdigställt Rune Hessles sista arbete, en vacker skapelse som numera ägs av Runes tre barn.
Det finns sannolikt personer ute på våra öar som ännu kan ge ögonblicksskildringar från tider då snipan var en vanlig syn ute på vattenvidderna runt skärgård och långt ut på innanhavet Vänern. I det fortsatta arbetet i utveckling av verksamheten är det av stor vikt att erfarenheter, materialkännedom och hantverksteknik som berör Torsösnipans historia tillvaratas, samlas och vidarebefordras i alla tillgängliga informationskanaler.
Den hemsida som nu presenteras är en av dessa informationskanaler som möjliggör lösningar på de problem som uppstår under resan. Här kan idéer och synpunkter framföras. Allt till gagn för den kulturgärning som
Torsösnipans vänner vill utveckla. Allt arbete är inriktat på att gångna tiders strävan i all mening måste berättas. Mycket sådant arbete har utförts. Men ännu återstår en del innan bilden är komplett. Därför finns Torsösnipans Vänner!

Enligt uppdrag av styrelsen
Olle Karlsson
Brommösund